Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
Aysun Sarıbey Haykıran

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı


1998-2002 Lisans Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Pr.
2003-2004 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Yl) (Tezsiz)
2004-2006 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yl) (Tezli)
2007-2013 Doktora Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakın Çağ Tarihi (Dr)
İngilizce 2006 2006 Ekim Dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Sonuçları ÜDS 76.250
İngilizce 2010 2010-KPDS Sonbahar Dönemi Sonuçları KPDS 70
İngilizce 2016 2016-YDS Sonbahar Dönemi Sonuçları YDS 65,00000
İngilizce 2017 05 Mart 2017 YÖKDİL 81.25
2003-2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2014-2018 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2018- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2022- DOÇENT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2023- PROFESÖR Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2015- Yönetim Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2015- Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2016- Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2017- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2022- Kalite Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2022- Komisyon Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2023- Dekan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Uğur A.
XIX. yüzyılda Çine kazası'nın demografik yapısı
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yusuf G.
XIX. yüzyılın ilk yarısında Atça ve Sultanhisar'ın demografik yapısı
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Belgin T.
Umdetü'l Hakayık 5. cilt transkripsiyonu (1-202. sayfalar arası)
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ali A.
R.1325/M.1909-1910 tarihli Orman İstatistiği'nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Burak Ramazan A.
R.1323/M.1907-1908 Tarihli Orman İstatistiği'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Edanur K.
Menteşe Redif Taburu ve faaliyetleri
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ali Kürşad T.
Aydın vilayet salnamelerine göre II. Abdülhamit Dönemi'nde Aydın Sancağı'nda idari yapı
2023
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  İsmail Muhammet K.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin aydın ve çevresindeki faaliyetleri (1912-1939)
2024
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fatma Özlem G.
XIX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Orman Ürünlerinin İhracat
2014-2015-Lisans TAR220 İslam Uygarlığı
2014-2015-Lisans TAR120 İslam Tarihi II
2014-2015-Lisans TAR462 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
2014-2015-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devleti’nde Reform ve Bürokrasi
2014-2015-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2014-2015-Lisans TAR228 Aydın Tarihi
2014-2015-Lisans TAR461 İngilizce Tarih Metinleri
2014-2015-Lisans TAR321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2014-2015-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2014-2015-Lisans TAR456 Bitirme Tezi II
2014-2015-Lisans TAR440 Eğitim Tarihi
2014-2015-Lisans TAR346 XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi
2014-2015-Lisans TAR270 Türk Şehir Tarihi
2014-2015-Lisans TAR250 Aydın Tarihi II
2015-2016-Yüksek Lisans UZM701 Uzmanlık Alan Dersi I
2015-2016-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devleti’nde Reform ve Bürokrasi
2015-2016-Lisans TAR456 Bitirme Tezi II
2015-2016-Yüksek Lisans TRH705 Ders Danışmanlığı
2015-2016-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2015-2016-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2015-2016-Yüksek Lisans TRH566 Osmanlı Devleti’nde Ayanlar
2015-2016-Yüksek Lisans TRH573 XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Tarihinin Kaynakları
2015-2016-Lisans TAR334 Yakınçağ Tarih Araştırmaları
2015-2016-Lisans TAR270 Türk Şehir Tarihi
2015-2016-Lisans TAR250 Aydın Tarihi II
2015-2016-Lisans TAR228 Aydın Tarihi
2015-2016-Lisans TAR461 İngilizce Tarih Metinleri
2015-2016-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2015-2016-Lisans TAR321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2015-2016-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2015-2016-Lisans TAR117 İslam Tarihi I
2016-2017-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2016-2017-Lisans TAR321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2016-2017-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2016-2017-Yüksek Lisans TEZ702 Tez Çalışması II
2016-2017-Lisans TAR334 Yakınçağ Tarih Araştırmaları
2017-2018-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2017-2018-Lisans TAR334 Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2017-2018-Yüksek Lisans TRH566 Osmanlı Devletinde Ayanlar
2017-2018-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2017-2018-Lisans AI102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2017-2018-Yüksek Lisans TEZ701 Tez Çalışmaları I
2017-2018-Yüksek Lisans UZM701 Uzmanlık Alan Dersi I
2017-2018-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2017-2018-Lisans TAR440 Eğitim Tarihi
2017-2018-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devleti’nde Reform ve Bürokrasi
2017-2018-Yüksek Lisans TEZ702 Tez Çalışması II
2017-2018-Lisans TAR456 Bitirme Tezi II
2017-2018-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2017-2018-Lisans TAR461 İngilizce Tarih Metinleri
2017-2018-Önlisans AI104 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2017-2018-Yüksek Lisans UZM702 Uzmanlık Alan Dersi II
2017-2018-Yüksek Lisans DAN705 Ders Danışmanlığı I-II
2017-2018-Lisans TAR 321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2018-2019-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2018-2019-Yüksek Lisans TRH566 Osmanlı Devletinde Ayanlar
2018-2019-Yüksek Lisans DAN705 Ders Danışmanlığı
2018-2019-Yüksek Lisans UZM701 Uzmanlık Alan Dersi I
2018-2019-Yüksek Lisans TEZ701 Tez Çalışması I
2018-2019-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2018-2019-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2018-2019-Önlisans AI104 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2018-2019-Lisans AI102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2018-2019-Lisans TAR334 Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2018-2019-Lisans TAR270 Türk Şehir Tarihi
2018-2019-Lisans TAR228 Aydın Tarihi
2018-2019-Önlisans AI103 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2018-2019-Yüksek Lisans TRH573 XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Tarihinin Kaynakları
2018-2019-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devletinde Reform ve Bürokrasi
2018-2019-Yüksek Lisans TEZ702 Tez Çalışması II
2018-2019-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2018-2019-Lisans TAR321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2018-2019-Lisans TAR456 Bitirme Tezi II
2018-2019-Lisans TAR340 Yerel Yönetimler
2019-2020-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2019-2020-Lisans TAR340 Yerel Yönetimler
2019-2020-Lisans TAR250 Aydın Tarihi II
2019-2020-Lisans TAR228 Aydın Tarihi
2019-2020-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2019-2020-Önlisans AI103 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2019-2020-Lisans AI101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
2019-2020-Yüksek Lisans UZM701 Uzmanlık Alan Dersi I
2019-2020-Yüksek Lisans UZM702 Uzmanlık Alan Dersi II
2019-2020-Yüksek Lisans TRH566 Osmanlı Devletinde Ayanlar
2019-2020-Yüksek Lisans TEZ702 Tez Çalışması II
2019-2020-Yüksek Lisans DAN705 Ders Danışmanlığı
2019-2020-Yüksek Lisans TRH573 XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Tarihinin Kaynakları
2019-2020-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devletinde Reform ve Bürokrasi
2019-2020-Yüksek Lisans TEZ701 Tez Çalışması I
2019-2020-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2019-2020-Lisans TAR345 Osmanlı Tarihi III
2019-2020-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2019-2020-Lisans TAR456 Bitirme Tezi II
2020-2021-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2020-2021-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devletinde Reform ve Bürokrasi
2020-2021-Yüksek Lisans TEZ702 Tez Çalışması II
2020-2021-Lisans TAR101 Tarihe Giriş
2020-2021-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2020-2021-Yüksek Lisans TEZ701 Tez Çalışması I
2020-2021-Yüksek Lisans DAN705 Ders Danışmanlığı
2020-2021-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2020-2021-Lisans TAR228 Aydın Tarihi
2020-2021-Yüksek Lisans UZM702 Uzmanlık Alan Dersi II
2020-2021-Yüksek Lisans UZM703 Uzmanlık Alan Dersi III
2020-2021-Yüksek Lisans TRH566 Osmanlı Devletinde Ayanlar
2020-2021-Lisans TAR440 Eğitim Tarihi
2020-2021-Lisans TAR340 Yerel Yönetimler
2020-2021-Lisans TAR334 Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2020-2021-Lisans TAR250 Aydın Tarihi II
2020-2021-Lisans TAR230 Osmanlıca Tarih Metinleri II
2021-2022-Lisans TAR228 Aydın Tarihi
2021-2022-Yüksek Lisans TEZ702 Tez Çalışması II
2021-2022-Yüksek Lisans DAN705 Ders Danışmanlığı
2021-2022-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2021-2022-Lisans TAR231 Osmanlıca Tarih Metinleri I
2021-2022-Lisans TAR101 Tarihe Giriş
2021-2022-Yüksek Lisans UZM702 Uzmanlık Alan Dersi II
2021-2022-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2021-2022-Yüksek Lisans TRH566 Osmanlı Devletinde Ayanlar
2021-2022-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2021-2022-Lisans TAR456 Bitirme Tezi II
2021-2022-Yüksek Lisans UZM701 Uzmanlık Alan Dersi I
2021-2022-Yüksek Lisans TRH573 XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Tarihinin Kaynakları
2021-2022-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devletinde Reform ve Bürokrasi
2021-2022-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2021-2022-Lisans TAR460 Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Tarihi
2021-2022-Lisans TAR334 Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2021-2022-Lisans TAR250 Aydın Tarihi II
2021-2022-Lisans TAR230 Osmanlıca Tarih Metinleri II
2022-2023-Lisans TAR231 Osmanlıca Tarih Metinleri I
2022-2023-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2022-2023-Yüksek Lisans UZM701 Uzmanlık Alan Dersi I
2022-2023-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2022-2023-Yüksek Lisans TRH573 XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Tarihinin Kaynakları
2022-2023-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devletinde Reform ve Bürokrasi
2022-2023-Yüksek Lisans TEZ702 Tez Çalışması II
2022-2023-Yüksek Lisans TEZ701 Tez Çalışması I
2022-2023-Yüksek Lisans DAN705 Ders Danışmanlığı
2022-2023-Lisans TAR101 Tarihe Giriş
2022-2023-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2022-2023-Lisans TAR357 Osmanlı Devletinde Tarih Yazımı ve Osmanlı Tarihçileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Yakın Çağ Tarihi Kent Tarihi Çevre Tarihi 
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , H. 1261/M. 1845 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Karaosmanoğlu Yakup Paşa Yönetiminde Aydın Güzelhisarı,4,2020
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET , XIX. Yüzyıl Ortalarında Aydın’da Ova ve Dağ Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Araplarkuyusu ve Danişmend Örneği,12,2019
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET , XIX. Yüzyıl Ortalarında Umurlu’nun Demografik Yapısı,12,2019
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , 1831 Tarihli Nüfus Sayımında Aydın Güzelhisar Kazası Cami-i Atik Mahallesi,7,2019
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , 19. Yüzyılda İzmir’de Kültürel Faaliyetler,9,2017
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Tanzimat ve İskân: 1844 Nüfus Sayımında Aydın Sancağı’xxnda Aşiretler,12,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , 19. Yüzyılda Temettuat Defterlerinde Kuyucak ve Sultanhisar’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı,1,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , 19. Yüzyılda İzmir ’de Kültürel Faaliyetler,9,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Osmanlı Merkezi Yönetimine Taşranın Direnişi Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması,12,2009
Hakemli , ÖZGÜN CİHAN,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Osmanlı İmparatorluğu nun Son Zamanlarında Eşkiyanın Gölgesinde Bir Kaza Kuşadası,1,2012
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , H 1258 M 1842 43 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Çeşme,12,2015
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Temettuat Defterlerine Göre XIX . Yüzyıl Ortalarında Koçarlı’nın Sosyo Ekonomik Yapısı,3,2016
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , H 1261 M 1845 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Tire ye Gelen Müslim ve Gayrimüslimlerin Nitelik ve Nicelikleri,1,2015
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Aydın Vilayet Salnameleri nde Birgi,6,2014
Uluslararası , Özet bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Uluslararası İzmir Sempozyumu, Algı ve Değerler,
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,AVCI UĞUR,Uluslarası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu,19.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,AVCI UĞUR,Uluslararası Sakarya Sempozyumu,23.11.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Beydağ Araştırmaları Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu,
Uluslararası , Özet bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÇETİN NECAT,Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozumu,22.10.2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Osmanlı Devletinin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları,01.01.2013
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Uluslararası Bergama Sempozyumu,07.12.2011
Ulusal , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Tire Araştırmaları Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET,Tire Araştırmaları Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi,10.10.2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Uluslararası Balıkesire Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu,15.06.2014
Türklerde Çevre ve Şehircilik, Medeniyetimizi Yaşatan İller , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),AYDIN,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN, BAŞARAN MEHMET,Yusuf Küçükdağ; Koray Özcan; Caner Arabacı; M. Serhat Yenice,2023,978-605-80613-4-7 Erişim Linki
Manisa, Akademik Araştırmalar Işığında (Tarih&Felsefe) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. Abdülhamit Döneminde Saruhan Sancağı'nda Ormancılık Faaliyetleri,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Akyol Hasan, Çankaya Aylin, Esendemir Mehmet,2022,978-625-8365-97-9
03059 Numaralı Tire Nüfus Defteri , Bilimsel Kitap , Tümü,,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,,2022,978-625-8125-03-0
Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),19. Yüzyıl Sonlarında Nazilli Kazası'nda Orman Varlığı ve İdaresi,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Akkurnaz,Sedat; Sepetçioğlu, Tuncay Ercan; Özver, Arzu,2022,978-625-8299-03-8
Atatürk Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Atatürk Dönemi Ormancılık Politikası,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,,2022,978-975-17-4677-1 Erişim Linki
İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih: Prof. Dr. Serap Yılmaz'a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PROF. DR. Serap Yılmaz,SÜRGEVİL SABRİ, BAŞARAN MEHMET, SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,AYSUN SARIBEY HAYKIRAN, OLCAY PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, HÜSEYİN ÜRETEN, TANJU DEMİR,2021,978-605-73815-1-4
İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih: Prof. Dr. Serap Yılmaz'a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Salnamelerde Menteşe Redif Taburu,KAYMAKÇI EDANUR, SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,AYSUN SARIBEY HAYKIRAN, OLCAY PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, TANJU DEMİR, HÜSEYİN ÜRETEN,2021,978-605-73815-1-4
İzmir: Search of the Past , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Copt in the Sanjak of Sigla According to the Censuses of Tanzimat Era,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Özgün Cihan,2020,978-605-338-305-5
Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi (Kurumlar-Uygulamalar) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Ekonomisinde Ormancılığın Yeri : XIX. Yüzyılda Aydın Vilayeti’xxnde Ormanlar ve Ormancılık Faaliyetleri,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Bilgin Arif, Çağlar Burhan,2019,978-605-7635-36-5
19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı , Bilimsel Kitap , Tümü,,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET,,2019,978-975-8254-85-9
Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Taşrasında Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu: Tire Kazası Örneği,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Elvise Mehmet, Serbestoğlu İbrahim, Öcan Tuğrul,2018,978-605-228-224-5
19. Yüzyıl Arşiv Belgelerinde İncirliova , Bilimsel Kitap , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Mehmet Akkaya,2018,978-60566768-3-3
Atçalı Kel Mehmet Efe Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Zeybeklik , Bilimsel Kitap , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÖZÇELİK ALİ,Bülend Tuna,2018,978-605-105-182-6
Osmanlı’xxdan Günümüze Eşkıyalık ve Terör , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Osmanlı İmparatorluğunun Son Zamanlarında Eşkıyanın Gölgesinde Bir Kaza: Kuşadası,ÖZGÜN CİHAN,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Köse Osman,2017,9786056789106
Mübadele Kitabı , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Tasfiye Talepnamelerine Göre Kemalpaşa’ya İskân Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskân Edildikleri İdari Birimler,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÇETİN NECAT,Pullukçuoğlu Yapucu Olcay, Özgün Cihan, Aksan Yücel,2017,978-605-338-213-3
19 Yüzyıl Osmanlı Belgeleride Yenipazar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,,2015,978-975-00966
Türkiye Cumhuriyeti nin 90 Yılına Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XIX. Yüzyıl Aydın Tarih Kent Tarihi Biblografyası,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Üreten Hüseyin, Başaran Mehmet, Güneş Günver,2014,
Tarihsel Süreçte Aydın , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Modernleşme Sürecinde Aydın’xxda Yönetim Olgusu,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET,Güneş Günver,2012,978-605-86585
Bozdoğan I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),1844-1845 Temettuat Defterine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında İnebolu Karyesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı,GÜNEŞ GÜNVER,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan,2010,978-605-88180-0-2
Bozdoğan I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bozdoğan'da İdari Yapı,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan,2010,978-605-88180-0-2
Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,CAN AYTEN,,2006,978-605-359-578-6
İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih : Prof. Dr . Serap Yılmaz'a Armağan , Kitap , Editör,2022
Yeni Fikir Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2018
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Tarih Okulu / Journal of History School , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Tarih İncelemeleri Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Tarih Okulu / Journal of History School , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez ve Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
, 10.03.2017