Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
KERİM GÜNDOĞDU

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı


1985-1989 Lisans Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Pr.
1996-1997 Yüksek Lisans University Of Newcastle Upon Tyne Eğitim Education
1998-2004 Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Dr)
İngilizce 2002 Bahar KPDS 79,00
İngilizce 2003 Güz ÜDS 72,500
1995-1999 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi
1999-2004 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
2005-2012 YARDIMCI DOÇENT Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
2012-2017 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2017- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
2009-2012 Bölüm Başkan Yardımcısı Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
2010-2012 Enstitü Müdür Yardımcısı Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2012-2017 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
2016-2019 Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
2020- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Sert M.
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri, Bilişsel Esneklikleri ve Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora -  Ahmet Ş.
İlköğretim beden eğitimi ve spor öğretim programı ve öğretim sürecinin ders öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Tuba K.
Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile okul öncesi öğretmenliğine ilişkin tutumlarının incelenmesi
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Atatürk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nilay Ç.
Matematik öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin öz düzenleme becerilerinin ve öz yeterlik algılarının incelenmesi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Berkay Ç.
Dokuzuncu sınıf bilgi ve iletişim teknolojisi dersinde mizah ve kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısı, tutumu, kaygısı ve kalıcılığa etkisi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Halim M.
Ortaokul Türkçe dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi(Aydın ili örneği)
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Atatürk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Doktora -  Kürşad Çağrı B.
Kutadgu Bilig'deki eğitsel ögelerin tespiti ve bu ögelere yönelik Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin incelenmesi
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Muhammed E.
Üniversite hazırlık sınıf öğrencileri ve özel dil okulu öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri ve öz düzenleme becerileri
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sezin Y.
Scratch programı öğretiminde ayrılıp birleşme tekniği kullanımının öğrencilerin derse yönelik tutumuna, akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Selami U.
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları ve öz düzenleme becerilerinin incelenmesi
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Burcu D.
7. sınıf Türkçe dersinde ayrılıp birleşme tekniği (Jigsaw) kullanımının öğrencilerin tutum, erişi, öz-düzenleme becerileri ve bilginin kalıcılığına etkisi
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora -  Berrak A.
Değer temelli etkinliklerin matematik başarısına, değer algısına, problem çözme becerisine, matematiğe yönelik tutuma ve kalıcılığa etkisi
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora -  Rukiye A.
Öz düzenleyici öğrenmeye yönelik değerler eğitimi programının öğrencilerin akademik başarı, demokratik tutum ve yaşam boyu öğrenme kazanım algıları üzerine etkisi
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Esen Ç.
7. sınıf İngilizce öğretim programının Eisner eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora -  Canay K.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ingilizce hazırlık programının Bellon ve Handler Modeline göre değerlendirilmesi: Bir durum çalışması
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora -  Berkay Ç.
Animasyon destekli değerler eğitimi programının akademik başarıya, derse ve bilişim değerlerine yönelik tutuma ve kalıcılığa etkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Enes U.
Zenginleştirilmiş eğitim programının geometri ders ve görsel algı başarısı ile matematik tutumuna etkisi
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Soner A.
Öz düzenleyici öğrenmeyi teşvik etme ile yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkı arasındaki ilişki
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Figen M.
Lise öğrencilerinin Almanca öğrenmede özerk öğrenme düzeylerinin, motivasyonlarının ve öğrenme stillerinin incelenmesi
2002-2003-Lisans Instructional Planning and Evaluation
2003-2004-Lisans Instructional Planning and Evaluation
2005-2006-Lisans Öğretimde planalama ve Değerlendirme
2005-2006-Lisans Öğretim Teknoojileri ve Materyal Geliştirme
2005-2006-Lisans Sınıf Yönetimi
2005-2006-Lisans Gelişim ve Öğrenme
2012-2013-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2012-2013-Lisans DÜŞÜNME EĞİTİMİ
2012-2013-Lisans ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
2012-2013-Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2013-2014-Doktora Eğitimde Program Değelerlendirme Alan Çalışması
2013-2014-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME
2013-2014-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2013-2014-Yüksek Lisans DÜŞÜNME EĞİTİMİ
2013-2014-Lisans DÜŞÜNME EĞİTİMİ
2014-2015-Lisans ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
2014-2015-Lisans DÜŞÜNME EĞİTİMİ
2014-2015-Yüksek Lisans DÜŞÜNME EĞİTİMİ
2014-2015-Doktora HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI
2014-2015-Lisans Rehberlikte Program Geliştirme
2014-2015-Lisans Filmlerle Etkili Öğretmenlik
2015-2016-Lisans EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
2015-2016-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2015-2016-Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2015-2016-Doktora YÜKSEKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2016-2017-Doktora Hizmet İçi Eğitim Programları: Teori ve Uygulama
2016-2017-Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2016-2017-Lisans Ölçme Değerlendirme
2016-2017-Lisans ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
2016-2017-Doktora Yükseköğretimde Program Geliştirme
2016-2017-Lisans Karakter ve Değerler Eğitimi
2016-2017-Lisans Filmlerle Etkili Öğretmenlik
2017-2018-Doktora EPÖ635 - Hizmet İçi Eğitim Programları: Teori ve Uygulama
2017-2018-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2017-2018-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2017-2018-Lisans ÖLÇME DEĞERLENDİRME
2017-2018-Lisans ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
2017-2018-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME
2017-2018-Doktora EPÖ602 - İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim Programları
2017-2018-Doktora EPÖ661 - Eğitim Araştırmalarında Nitel Tasarım
2017-2018-Lisans EBB123 - Öğretmenlik Uygulaması I
2018-2019-Doktora Uzmanlık Alan Dersi
2018-2019-Lisans EBB123 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
2018-2019-Lisans ÖLÇME DEĞERLENDİRME
2018-2019-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME
2018-2019-Yüksek Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2018-2019-Doktora EPÖ661 - EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA NİTEL TASARIM
2018-2019-Doktora EPÖ602 - İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİM PROGRAMLARI
2018-2019-Lisans ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim  
Hakemli , Soğukpınar Ramazan,GÜNDOĞDU KERİM , Fen Bilimleri Dersi ve Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması,6,2020
Hakemli , Çetin Esen,GÜNDOĞDU KERİM , The evaluation of the 7th grade English curriculum according to the Eisner’xxs educational connoisseurship and criticism model,6,2020
Hakemli , KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM,AKAR VURAL RUKEN , Yabancı Dil Hazırlık Programı Öğrencilerinin Ödev Alışkanlıklarının ve Okul Dışı Etkinliklerinin İncelenmesi,,
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,DURSUN FEVZİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA , Investigation of Educational Philosophies and General Self-Efficacy Perceptions of Graduate Students in Educational Sciences Programs,4,2020
Hakemli , Celik Berkay,GÜNDOĞDU KERİM , Grafik ve Animasyon Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi,1,2020
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM , The Effectiveness of an Implemented Human Rights Course Designed Around Non-Governmental Organizations,4,2013
Hakemli , TUĞLUK MEHMET NUR,GÜNDOĞDU KERİM,KAYA HALİL İBRAHİM , OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MONTESSORİ YAKLAŞIMI,,2006
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,Turan Serap,Kızıltaş Emine,Akar Kayserili Tuba , 2002 VE 2006 OKUL ÖNCESI ÖĞRETIM PROGRAMLARINDA YER ALAN DEĞIŞIKLIKLERIN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI.,,2008
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,Çimen Nesrin,Turan Serap , ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ,12,2008
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,ALTIN MEHMET,EKEN MUHAMMED,Yolcu Okan,Çırakoğlu Murat , Teachers’ Views On Character/Values Education In Schools,12,2019
Hakemli , Uysal Selami,GÜNDOĞDU KERİM , Predictors Of Self-Regulated Learning Skills Of Computer Education And Instructional Technology (Ceit) Students,12,2019
Hakemli , KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM , An Extensive Evaluation Study of the English Preparatory Curriculum of a Foreign Language School,3,2020
Hakemli , Çelik Berkay,GÜNDOĞDU KERİM , Bilişim Etiği Değerlerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi,12,2019
Hakemli , Şahin Yağmur,Uysal Selami,SARAÇ LÜTFİ,GÜNDOĞDU KERİM , Nitel Araştırma Dersinin Lisansüstü Öğrenciler ve Öğretim Elemanlarınca Bütüncül Olarak Değerlendirilmesi,10,2019
Hakemli , UYSAL SELAMİ,GÜNDOĞDU KERİM , Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları ve öz düzenleme becerilerinin incelenmesi,9,2019
Hakemli , Aytaçlı Berrak,GÜNDOĞDU KERİM , Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,3,2019
Hakemli , ÖZDEMİR ADEM,KOÇ YASEMİN,GÜNDOĞDU KERİM , Development of Science Education Peer Assessment Scale: Validity and Reliability Study,12,2018
Hakemli , Darama Ezgi,Karaduman Fethi,Kahraman Kadir,GÜNDOĞDU KERİM , Evaluation of 5th Grade English Curriculum According to Stufflebeam’s Context, Input, Process, Product (CIPP) Model,9,2018
Hakemli , KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM , Dinleme-Konuşma Dersine İlişkin Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Görüşleri (Adnan Menderes Üniversitesi YDYO Örneği),3,2018
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,KORKMAZ ZEHRA SEDEF,ALBEZ CANAN,BAY ERDAL , Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri,,2010
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALTAY BETÜL,ALTIN MEHMET,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,EKEN MUHAMMED,ÇENGEL MELTEM , Aydın İli Okullarında Karakter Eğitiminin İncelenmesi,12,2018
Hakemli , Yolcu Okan,GÜNDOĞDU KERİM,AKAR VURAL RUKEN , Fen Bilimleri Dersinde Mizah Temelli Geliştirilen İçerik Üzerine Bir Durum Çalışması,1,2018
Hakemli , Aytaçlı Berrak,GÜNDOĞDU KERİM , 4-4-4 ile İlk Defa 5. Sınıf Derslerine Giren Matematik ÖğretmenlerininSürece İlişkin Görüşleri,6,2018
Hakemli , Dönmez Burcu,GÜNDOĞDU KERİM , 7. Sınıf Türkçe Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw) Kullanımının Akademik Başarı, Öz-Düzenleme Becerisi, Tutum, Erişi ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi,,2018
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,ALTIN MEHMET,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,ALTAY BETÜL , Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulamasında Yeterli mi? (Bir Olgubilim Çalışması),4,2018
Hakemli , Ceylan Veysel Karani,GÜNDOĞDU KERİM , Bir Olgubilim Çalışması: Kodlama Eğitiminde Neler Yaşanıyor?,7,2018
Hakemli , KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM , İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,1,2018
Hakemli , Yüksel Sezin,GÜNDOĞDU KERİM , Scratch Programı Öğretiminde Ayrılıp Birleşme Tekniği Kullanımının Derse Yönelik Tutuma, Erişiye ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi,7,2018
Hakemli , EKEN MUHAMMED,GÜNDOĞDU KERİM , A Phenomenological Study on Teaching Practice In a Teacher Training Program,12,2017
Hakemli , ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,KARAYAZGAN BEYLÜ,HANCI YANAR BURCU,ÇIRAKOĞLU MURAT,GÜNDOĞDU KERİM , Özel Eğitim II Dersinin Demirel’in Analitik Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Örneği,12,2017
Hakemli , SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,GÜNDOĞDU KERİM,ALTIN MEHMET,ALTAY BETÜL,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,EKEN MUHAMMED,ÇENGEL MELTEM , Adnan Menderes Üniversitesi’nde Görevli Personelin Eğitim Profilinin Çıkarılması,12,2017
Hakemli , YILDIRIM ALİ,GÜNDOĞDU KERİM , Uzun Dönemli Öğretim Planlarına İlişkin Öğretmen Algılan,,2004
Hakemli , AYDOĞAN RUKİYE,GÜNDOĞDU KERİM , İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,10,2017
Hakemli , AKYOL BERTAN,AKAR VURAL RUKEN,GÜNDOĞDU KERİM , İlkokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet, Okul Atmosferi, İklimi ve Müdürlerin Öğretimsel Liderlik Becerilerinin İncelenmesi,4,2017
Hakemli , Ceylan Veysel Karani,GÜNDOĞDU KERİM , Öğretmenlerin E-İçerik Geliştirme Becerileri: Bir Hizmet İçi Eğitim Deneyimi,10,2017
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,KOÇ MUSTAFA KEMAL,BAYIK SİNAN,ARPAT SONER,GÖZEL ÜMİT , İnsan Kaynakları Programı Çalışma İlişkileri Dersinin Metfessel–Michael Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi,9,2017
Hakemli , Çelik Berkay,GÜNDOĞDU KERİM,ALTIN MEHMET,KARASAKALOĞLU NURİ , Research Trends in Computer Education Technologies in Turkey,12,2015
Hakemli , ÇELİK ERCOŞKUN NİLAY,GÜNDOĞDU KERİM , Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,6,2017
Hakemli , BALCI ASLI,GÜNDOĞDU KERİM , Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması,,2012
Hakemli , MERT OSMAN,GÜNDOĞDU KERİM,ALBAYRAK FATMA , Analysis of the Mistakes Done by the Foreign Students in the Written Language While Learning Turkey Turkish,,2013
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,OZAN CEYHUN,TAŞGIN ADNAN , The Effect of the Jigsaw Technique Implementation on Prospective Teachers’ Academic Achievement,,2013
Hakemli , KIZILTAŞ EMİNE,GÜNDOĞDU KERİM , Administrative Personnel’s Needs for In-Service Training: The Sample of Ağrı İbrahim Çeçen University,5,2013
Hakemli , SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,GÜNDOĞDU KERİM,ALTIN MEHMET,AKSU NURŞAH,KOZAĞAÇ ZELİHA BUKET,KOÇ BELMA , Yaratıcı Düşünme Becerisi Konusunda 2000 Yılı ve Sonrasında Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi,,2014
Hakemli , Coskun Nıhan,GÜNDOĞDU KERİM , Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin görüşleri doğrultusunda 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir analiz,,2013
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,ÇELİK BERKAY,HANCI YANAR BURCU,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN,GÜREL DONUK GİZEM , Trends İn Values And Character Education Researches İn Turkey: A Content Analysis Study,3,2017
Hakemli , Abdulkader FA,GÜNDOĞDU KERİM,Eissa Mourad Ali , The effectiveness of a intelligences based program on improving certain reading skills in 5th year primary learning disabled student,,2009
Hakemli , Minas Recep,GÜNDOĞDU KERİM , Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Ait Bazı Kavramlara Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi,,2013
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,ALBAYRAK MUSTAFA,OZAN CEYHUN,ÇELİK ERCOŞKUN NİLAY , Müfettişlerin ilköğretim matematik öğretim programı hakkındaki görüşleri,,2012
Hakemli , BAY ERDAL,GÜNDOĞDU KERİM,OZAN CEYHUN,Dilekçi Dilek,Özdemir D , İlköğretim öğretmen adaylarının program yaklaşımlarının analizi,,2012
Hakemli , OZAN CEYHUN,GÜNDOĞDU KERİM,BAY ERDAL,Celkan Hikmet Yıldırım , A study on the university students self regulated learning strategy skills and self efficacy perceptions in terms of different variables,,2012
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,Eraydın Özlem,Kızılkaya Ayşegül , 2000 2015 Yılları Arasında Düşünme Eğitimi Alanında Akademik Eğilimler,,2016
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,Çelik Berkay,ALTIN MEHMET,ŞİMŞEK ERKAN KADİR , Uygulamalı Elektronik Pazarlama Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi Adnan Menderes Üniversitesi Örneği,12,2016
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,ÇELİK BERKAY,HANCI YANAR BURCU,YOLCU OKAN,CEYLAN VEYSEL KARANİ , Türkiye’de Yükseköğretimde Program Geliştirme Bağlamında Uluslararasılaşma,9,2016
Hakemli , MENTEŞE HALİM,GÜNDOĞDU KERİM , Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi Aydın İli Örneği,1,2016
Hakemli , YÜKSEL SEZİN,GÜNDOĞDU KERİM,AKYOL BERTAN,AKAR VURAL RUKEN , Content Analysis of Thesis and Articles Related to Life Long Learning 2000 2015,12,2016
Hakemli , ÇELİK BERKAY,GÜNDOĞDU KERİM , The effect of using humor and concept cartoons in high schoolICT lesson on students achievement retention attitude andanxiety,12,2016
Hakemli , DÖNMEZ BURCU,GÜNDOĞDU KERİM , 2000-2016 Yılları Arasında Türkçe Öğretim Programları Alanında Yayımlanan Makale,12,2016
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,AYTAÇLI BERRAK,AYDOĞAN RUKİYE,YILDIRIM CENGİZ , Öğretmen Yeterlikleri Alanında Yazılan Makalelerin İçerik Analizi,12,2015
Hakemli , BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM,GÜNDOĞDU KERİM , Demokratik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği Geliştirilmesi,,2010
Hakemli , SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,GÜNDOĞDU KERİM,BAŞARA BAYDİLEK NİSA,UÇA SANEM , Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da Dershanecilik Sisteminin İncelenmesi,,2014
Hakemli , COŞKUN NİHAN,GÜNDOĞDU KERİM , Özel Etüt Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Sorumlulukları Bir Durum Çalışması,,2014
Hakemli , AKAR TUBA,GÜNDOĞDU KERİM , Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Tutumları ile Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki,8,2010
Hakemli , ŞİRİNKAN AHMET,GÜNDOĞDU KERİM , Öğretmenlerin İlköğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı ve Planlarına İlişkin Algıları,1,2011
Hakemli , TURAN ZEYNEP,KÜÇÜK SEVDA,GÜNDOĞDU KERİM , Öğretmen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı Mevcut ve Beklenen Durum,,2013
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,SİLMAN FATOŞ,OZAN CEYHUN , A Comparative Study on Perception of Teachers on the Use of Computers in Elementary Schools of Turkey and TRNC,,2011
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,KIZILTAŞ EMİNE , Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemi ve Sınavına İlişkin Uzman Öğretmen Görüşleri,5,2008
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,YILDIRIM ALİ , Voices of home and school on democracy and human rights education at the primary level a case study,12,2010
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM , Candidate Teachers Attitudes Concerning Human Rights Education in Turkey,10,2011
Hakemli , BAY ERDAL,GÜNDOĞDU KERİM,KAYA HALİL İBRAHİM , The perceptions of prospective teachers on the democratic aspects of the constructivist learning environment,9,2010
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM , A Case Study Promoting self regulated learning in early elementary grades,3,2006
Hakemli , ÇELİK MERYEM,GÜNDOĞDU KERİM , Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişimi,6,2007
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM , The effect of constructivist instruction on prospective teachers attitudes toward human rights education,3,2010
Hakemli , OZAN CEYHUN,KÖSE ERDOĞAN,GÜNDOĞDU KERİM , Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının incelenmesi,12,2012
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,KIZILTAŞ EMİNE,ÇİMEN NESRİN , Seviye belirleme sınavına SBS ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri Erzurum il örneği,1,2010
Hakemli , BAŞCI ZEYNEP,GÜNDOĞDU KERİM , Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İişkin Tutumları ve Görüşleri Atatürk Üniversitesi Örneği,5,2011
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM , An Action Research on Employing Constructivist Multi Assessment Strategy in Teacher Education,10,2015
Hakemli , RUKİYE AYDOĞAN,GÜNDOĞDU KERİM , ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bir sorumluluk programının yansımaları Bir eylem araştırması,7,2015
Hakemli , GÜNDOĞDU KERİM,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALTIN MEHMET,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ , Okul Nöbetlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi Problemler ve Öneriler,,2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , Tunç Alev,Güler Ayşen,GÜNDOĞDU KERİM,II. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ,18.12.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , Çetin Yavuz,GÜNDOĞDU KERİM,7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCIEPOK2019),13.10.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , Aydoğan Rukiye,GÜNDOĞDU KERİM,7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCIEPOK2019),13.10.2019
Uluslararası , Özet bildiri , AKAR VURAL RUKEN,Dönmez Burcu,Güven Hasret,GÜNDOĞDU KERİM,6th International Eurasian Educational Research Congress,23.06.2019
Uluslararası , Özet bildiri , EKEN MUHAMMED,GÜNDOĞDU KERİM,AKAR VURAL RUKEN,6TH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS,23.06.2019
Uluslararası , Özet bildiri , KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM,AKAR VURAL RUKEN,6th InternationalEurasian Educational Research Congress,23.06.2019
Uluslararası , Özet bildiri , Çelik Berkay,GÜNDOĞDU KERİM,7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCIEPOK2019),30.10.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , Aksoy Ruskat Merve,Karabacak Gökhan,Öner Hatice,GÜNDOĞDU KERİM,II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde (UTEK 2019),31.10.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , Çayan Anıl,Uykun Özge,GÜNDOĞDU KERİM,II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde (UTEK 2019),31.10.2019
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,Koç Belma,30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi,27.10.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , Aksoy Ruskat Merve,GÜNDOĞDU KERİM,III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ,26.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , Uykun Özge,GÜNDOĞDU KERİM,III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ,26.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , Kolan Halil İbrahim,GÜNDOĞDU KERİM,III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ,26.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZDEMİR ADEM,KOÇ YASEMİN,GÜNDOĞDU KERİM,XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences,
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,ŞAHİN YAĞMUR,UYSAL SELAMİ,SARAÇ LÜTFİ,6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018),
Uluslararası , Tam metin bildiri , MADRAN Figen,GÜNDOĞDU KERİM,6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018),28.12.2018
Uluslararası , Özet bildiri , KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM,6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018),
Uluslararası , Özet bildiri , ÇENGEL MELTEM,GÜNDOĞDU KERİM,Ejer Congress,15.06.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , Dönmez Burcu,GÜNDOĞDU KERİM,II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu,14.09.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , Uysal Selami,GÜNDOĞDU KERİM,3. International Conference: The East of the West, The West of the Eas,20.06.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,Dönmez Burcu,Güven Hasret,Payza Türkü,3. International Conference: The West of the East, The East of The West,20.06.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , MADRAN FİGEN,GÜNDOĞDU KERİM,27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,01.10.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , SERT MERVE,GÜNDOĞDU KERİM,27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,01.10.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , UYSAL SELAMİ,GÜNDOĞDU KERİM,27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,01.10.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜVEN HASRET,GÜNDOĞDU KERİM,27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,01.10.2018
Uluslararası , Özet bildiri , AYDOĞAN RUKİYE,GÜNDOĞDU KERİM,XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences,25.01.2018
Uluslararası , Özet bildiri , AYTAÇLI BERRAK,GÜNDOĞDU KERİM,XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences,25.01.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , MADRAN FİGEN,GÜNDOĞDU KERİM,ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ,26.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇETİN ESEN,SARIDOĞAN ELİF,GÜNDOĞDU KERİM,ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ-AFYON KOCATEPE ÜNİVESRİTESİ,26.10.2018
Uluslararası , Özet bildiri , YILDIRIM CENGİZ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,GÜNDOĞDU KERİM,AYTAÇLI BERRAK,AYDOĞAN RUKİYE,ALTAY BETÜL,Conference of the International Journal of Arts Sciences,
Uluslararası , Özet bildiri , AKAR TUBA ZEYNEP,EKEN MUHAMMED,GÜNDOĞDU KERİM,INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST,04.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , EKEN MUHAMMED,GÜNDOĞDU KERİM,26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,20.04.2017
Uluslararası , Özet bildiri , KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM,26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,20.04.2017
Uluslararası , Özet bildiri , UYSAL SELAMİ,GÜNDOĞDU KERİM,5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresine (ICCI/EPOK-2017),26.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM,5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresine (ICCI/EPOK-2017),26.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , DÖNMEZ BURCU,GÜNDOĞDU KERİM,5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2017),26.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , Ceylan Veysel,GÜNDOĞDU KERİM,INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST,26.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , Yüksel Sezin,GÜNDOĞDU KERİM,INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST,26.11.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , Türkan Dilek,GÜNDOĞDU KERİM,Eğitimde gelecek arayışları: Dünden bugüne Türkiye'de beceri, ahlak ve değerler eğitimi,16.10.2016
Ulusal , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,AKYOL BERTAN,25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , BAY ERDAL,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KAYA HALİL İBRAHİM,OZAN CEYHUN,TAŞGIN ADNAN,GÜNDOĞDU KERİM,1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , AKYOL BERTAN,AKAR VURAL RUKEN,GÜNDOĞDU KERİM,IX. European Conference on Social andBehavioral Sciences,
Uluslararası , Özet bildiri , AKYOL BERTAN,Yüksel Sezin,GÜNDOĞDU KERİM,AKAR VURAL RUKEN,IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences,
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,ÇELİK BERKAY,HANCI YANAR BURCU,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN,Gürel Dönük Gizem,ICCI EPOK 4th International Conference on Curriculum and Instruction,
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN,ICCI-EPOK, 4th International Conference on Curriculum and Instruction,
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,Dönmez Burcu,XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences,
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALTIN MEHMET,ALTAY BETÜL,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,EKEN MUHAMMED,ÇENGEL MELTEM,XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences,
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,04.06.2001
Uluslararası , Tam metin bildiri , BAY ERDAL,OZAN CEYHUN,KAYA HALİL İBRAHİM,GÜNDOĞDU KERİM,TAŞGIN ADNAN,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KÖSE ERDOĞAN,Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve  Sorunları Sempozyumu II,01.05.2010 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , BAY ERDAL,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KAYA HALİL İBRAHİM,GÜNDOĞDU KERİM,KÖSE ERDOĞAN,OZAN CEYHUN,TAŞGIN ADNAN,Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve SorunlarıSempozyumu II,03.05.2010 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , GÖÇER GÜRKAN,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN,GÜNDOĞDU KERİM,THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION,01.10.2015
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,HANCI YANAR BURCU,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,ÇIRAKOĞLU MURAT,THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION,20.10.2015
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,HANCI YANAR BURCU,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,ÇIRAKOĞLU MURAT,THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION,01.10.2015
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDOĞDU KERİM,YAKAR ALİ,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN,GÖÇER GÜRKAN,VII. INTERNATIONAL CONGRESS ONF EDUCATIONAL RESEARCH,22.12.2015
Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğretmen Nitelikleri ve Yeterlikleri,GÜNDOĞDU KERİM,KORKMAZ ZEHRA SEDEF,Hasan Hüseyin Şahan- Adnan Küçükoğlu,2019,9786050370409
Program Geliştirme , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Veriye Dayalı Karar Verme,BAŞARAN SEMRA,Gündoğdu, Kerim,2018,978-605-241-106-3
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bilgisyar destekli öğretim,GÜNDOĞDU KERİM,OZAN CEYHUN,Oral, Behçet,2018,978-605-364-182-7
Eğitimde Gelecek Arayışları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğrenci, öğretmen ve müze çalışanı görüşleri doğrultusunda Çocuk müzesi kazanımlarının gerçekleşme düzeyleri: Ankara çocuk müzesi örneği,Türkan Dilek,GÜNDOĞDU KERİM,,2016,978-975-16-3181-7
LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MASTERY LEARNING MODEL,KILIÇ DURMUŞ,GÜNDOĞDU KERİM,KAYABAŞI YÜCEL,Zeki Kaya, Selçuk Akdemir,2016,978-975-01577-2-1
ÖĞRENME ÖĞRETME KURAMLARI ve UYGULAMADAKİ YANSIMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GAGNE'NİN ÖĞRETİM DURUMLARI MODELİ,GÜNDOĞDU KERİM,Gülay EKİCİ,2016,978-605-318-423-2
Kaynaştırma Sınıfı The Inclusive Classroom , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Tüm Öğrenciler İçin Etkili Farklılaştırılmış Öğretim,GÜNDOĞDU KERİM,Mustafa Şahin, Taner Altun,2016,978-605-320-352-0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ , Ders Kitabı , Bölüm(ler),EĞİTİM PROGRAMI: TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ,GÜNDOĞDU KERİM,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ,2014,
Ölçme ve değerlendirme , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ölçülebilir öğrenme amaçlarının oluşturulması,GÜNDOĞDU KERİM,Emin Karip,2013,978-9944-919-25-8
Öğrenme Öğretme: kursamlar, yaklaşımlar modeller , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Tam Öğrenme,KILIÇ DURMUŞ,GÜNDOĞDU KERİM,KAYABAŞI YÜCEL,Zeki Kaya,2012,978-605-364-277-0
Effective democracy and human rights education in elementary schools Cross cultural reflections from two selected schools in Turkey and in the U S A , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNDOĞDU KERİM,,2010,978-3-639-13414-8
INTERNATIONAL HANDBOOK ON APPLYING SELF REGULATED LEARNING IN DIFFERENT SETTINGS , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Chapter 15. A case study: Promoting Self-Regulated Learning in Early Elementary Grades.,GÜNDOĞDU KERİM,Jesús de la Fuente Arias & Mourad Ali Eissa,2010,978-84-614-2410-8 Erişim Linki
Eğitim Bilimine Giriş , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bir Meslek Olarak Öğretmenlik ve Etkili Öğretim,GÜNDOĞDU KERİM,SİLMAN FATOŞ,Zühal Cafoğlu,2007,
International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) , Dergi , ,2020
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi , Dergi , Editör,2019
Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS) , Dergi , ,2019
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi/International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) , Dergi , ,2019
International Journal of Psycho-Educational Sciences , Dergi , ,2019
Program Geliştirme , , Editör,2018
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi / International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) , Dergi , Editör,2018
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (International Journal of Turkish Literature Culture Education) , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2018
International Journal of Psycho Educational Sciences , Dergi , Yrd. Editör,2018
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2017
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2015
KTÜ - SBE - Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergİsi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Bildiri Kitabı , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
İlköğretim Online (elektronik) , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik) , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Journal of Education and Training Studies , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRICULUM AND INSTRUCTIONAL STUDIES , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Eğitim ve Bilim , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
ADÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Eğitimde Kuram ve Uygulama , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Elemantary Education Online , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
MAKU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Eğitimde Kuram ve Uygulama , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,