Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Arş.Gör.
GAMZE SEVRİ EKREN AŞICI

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı


2013- Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Dr) (Veteriner)
2013- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı
2020-2021-Doktora Klinik Biyokimya Uygulamaları I
2020-2021-Doktora Protein Tayin Yöntemleri
2020-2021-Yüksek Lisans Klinik Biyokimyada Parametre Seçimi ve Sonuçların Yorumu
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Biyokimyası   
Büyüme Dönemindeki Oğlaklarda Peynir Altı Suyu Tozunun Kullanım Olanakları
, 14.03.2017
İndometazinle İndüklenmiş Gastrik Ülserde Andrographolide’xxnin Farklı Dozlarda Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
, 10.03.2017
İndometazinle indüklenmiş gastrik ülserlerde andrograbholidenin farklı dozlarda koruyucu etkinliğinin araştırlması.
, 10.03.2017
Tiroid nodülü ve adrenal adenom oluşumunda metabolik sendromun rolünün rat modelinde değerlendirilmesi.
, 27.05.2016
Köpeklerde Vektörlerle Bulaşan Bazı Hastalıklarda Paraoksonaz Arilesteraz Enzim Aktiviteleri ve Oksidatif Durumun Araştırılması
Köpeklerde Vektörlerle Bulaşan Bazı Hastalıklarda Paraoksonaz Arilesteraz Enzim Aktiviteleri ve Oksidatif Durumun Araştırılması , 10.03.2016
Paklitaksel ile Glutatyon Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücre Hattında Sitotoksik ve Antioksidan Etkileri
, 30.06.2015
Hipotiroidizm Oluşturulmuş Ratlarda Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Gelişiminin Ve Epikardiyal Yağ Dokusunun Değerlendirilmesi
, 09.09.2014
Oğlaklarda Doğum Sonrası Bazı Akut Faz Proteinlerinin Konsantrasyonlarının İncelenmesi
Oğlaklarda Doğum Sonrası Bazı Akut Faz Proteinlerinin Konsantrasyonlarının İncelenmesi , 01.04.2014