Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
ERKUT TURAN

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı


1991-1997 Lisans Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
1998-2001 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (Veteriner) (Yl) (Tezli)
2001-2005 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (Dr) (Veteriner)
İngilizce 2006 Bahar ÜDS 71.5
1998-2005 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
2007-2010 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
2010-2015 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
2015- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
2007-2011 Enstitü Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2007-2011 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2016- Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Aylin O.
Ratlarda iki farklı dayanıklılık egzersizinin bazı elektrofizyolojik değişkenler üzerine etksi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Özden Ç.
Yeni zelanda tavşanında (oryctolagus cunıculus L.) A. ılıaca ınterna'nın seyri ve dallanması
2010-2011-Doktora Beyin ve Meninges
2010-2011-Doktora Karın Bölgesinin Klinik Anatomisi
2010-2011-Doktora Sinir ve Duyu Sistemleri
2010-2011-Yüksek Lisans Vücut Böl:V Ön Arka Bacak
2010-2011-Doktora Ayak Anatomisi
2010-2011-Lisans Anatomi I
2010-2011-Lisans Vet. Hek. Olg. Eğ.
2010-2011-Lisans Bitirme Tezi
2010-2011-Lisans Yaban ve Süs Hay. Ana.
2010-2011-Lisans Anatomi II
2011-2012-Lisans Anatomik Mod. Haz. Tek.
2011-2012-Lisans Anatomi I
2011-2012-Lisans Vet. Hek. Olg. Eğ
2011-2012-Lisans Yaban ve Süs Hay. Ana.
2011-2012-Lisans Anatomi II
2011-2012-Yüksek Lisans Görüntüleme Yöntemlerinde Temel Anatomik Yaklaşım
2011-2012-Yüksek Lisans Vücut Bölgeleri ve Organların Yerleşimi
2011-2012-Yüksek Lisans Rat ve Fare anatomisi
2011-2012-Yüksek Lisans İskelet ve Model Hazırlama Yöntemleri
2011-2012-Yüksek Lisans Vücut Bölgeleri ve Organların yerleşimleri
2011-2012-Yüksek Lisans Vücutta Bulunan Sistemler ve Fonksiyonları
2012-2013-Lisans Klinik Anatomi
2012-2013-Lisans Anatomik Mod. Haz. Tek.
2012-2013-Lisans ANATOMİ I
2013-2014-Lisans Klinik Anatomi
2013-2014-Lisans Anatomik Mod. Haz. Tek.
2013-2014-Lisans ANATOMİ I
2013-2014-Lisans Temel Bilim Mes. Uyg.
2013-2014-Lisans İntör Programı
2013-2014-Lisans Yaban ve Süs Hay. Ana.
2013-2014-Lisans Anatomi II
2014-2015-Lisans Kinik anatomi
2014-2015-Lisans Anatomik Mod. Haz. Tek.
2014-2015-Lisans ANATOMİ I
2014-2015-Lisans Temel Bilim Mes. Uyg.
2014-2015-Lisans Yaban ve Süs Hay. Ana.
2014-2015-Lisans ANATOMİ II
2015-2016-Lisans ANATOMİ II
2015-2016-Lisans Klinik Anatomi
2015-2016-Lisans ANATOMİ I
2015-2016-Doktora duyu yolları
2015-2016-Yüksek Lisans Vücutta bulunan Sist ve Fonk
2015-2016-Önlisans İnsan Anatomisi
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Anatomisi   
Animal Health, Production and Hygiene , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Anatomisi,anatomi,computed tomography
Veterinary Radiology & Ultrasound. , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Temel Bilimleri,
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Temel Bilimleri,
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Temel Bilimleri,
Research in Veterinary Science , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri,
Anatomia, Histologia, Embryologia , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Temel Bilimleri,
Sıvı köpük sabun etanol benzalkonyum klorür ve sitrik asit karışımının kadavra tespit solüsyonu olarak etkinliğinin araştırılması
Bu projede sıvı köpük sabun etanol sitrik asit ve benzalkonyum klorür perfüze edilen kadavraların performansı değerlendirilmiştir Tespit solüsyonu 7 adet keçiye a carotis communis aracılığıyla verilmiştir Kadavralar 4 C solüsyon içinde tutularak bir eğitim yılı boyunca ders materyali olarak kullanılmıştır Bu sürede renk ve koku değişimleri kas ve organ sertliği objektif metotlarla değerlendirilmiştir Kas ve organ örneklerinde histolojik ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmiştir Ayrıca aynı objektif testler bir adet keçi kadavrasında da yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır , 01.09.2014
Köpekte nervus ischiadicus nervus femoralis ve nervus obturatorius un elektriksel kök uyarımı yöntemiyle incelenmesi Referans veriler
Elektronöromiyofrafi periferik sinir sisitemi ,
Köpeklerde ön bacak anatomisinin farklı görüntüleme yöntemleriyle incelenmesi
anatomi tomografi radyografi ,
Plastinasyon İskelet ve Model Üretim Teknikleri Üzerine Araştırmalar
plastinasyon ,
Ratta regio auricularis topografisinin farklı gelişim dönemlerinde makroskopik ve subgros incelenmesi
anatomi ,
Sığır ayaklarının makro anatomik radyolojik ve tomografik yöntemlerle incelenmesi
anatomi ,
Ratlarda iki farklı dayanıklılık egzersizinin bazı elektrofizyolojik değişkenler üzerine etkisi
EMG sinir iletim hızı ,