Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
NESRİN ÖZSOY

Eğitim Fakültesi
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı


1973-1977 Lisans Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Matematik Pr.
1977-1979 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (Yl) (Tezli)
1989-1989 Doktora Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (Dr)
1996-1997 Post-Doktora Purdue University Eğitim Teknolojileri Matematik Eğitimi
İngilizce 1995  Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavı
1996-1997 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Purdue University
2004- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
2004- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
2017- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
2007-2008 Rektör Yardımcısı Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
2010- Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
2003
Tamamlandı
TezMerkezi
Balıkesir Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Devrim Ü.
Kavram haritası ve Vee diyagramı kullanımının ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi
2005
Tamamlandı
TezMerkezi
Balıkesir Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Serkan K.
Çoklu zeka kuramının ilköğretim sekizinci sınıflarda matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi
2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Çiğdem A.
Düzey dersliklerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin akademik başarıları ve benlik saygısı üzerine etkisi
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Balıkesir Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı
Doktora -  Güler Ç.
Türkiye ve Bulgaristan eğitim sistemlerinin karşılaştırılması ve 9. sınıf matematik programlarının öğretmen görüşleri açısından incelenmesi
2011
Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Nazlı  Y.
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Birlikte Öğrenme Tekniğinin İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi.
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sinan Ö.
Sayı öğretiminde özel eğitim alanına geçiş yapan sınıf öğretmenlerinin kullandıkları yöntemlerin araştırılması
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ayşe Nur A.
Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algılarının incelenmesi: Efeler ilçe örneği
2017
Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Ayşe Nur Alkoç  S.
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ: EFELER İLÇE ÖRNEĞİ
2019
Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Yunus Ç.
İlköğretim matematik derslerinde
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Arzu E.
İlkokul ikinci sınıf matematik dersinde yapılandırılmış ve geleneksel ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve ödeve yönelik tutumlarına etkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yunus Ç.
İlköğretim matematik derslerinde mobil öğrenmenin kullanımına ilişkin öğrenci tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yıldız A.
Ortaöğretim 9. sınıf matematik öğretiminde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının başarı, tutum ve kalıcılık üzerindeki etkisinin incelenmesi
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Merve U.
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL SÖZEL PROBLEMLERİ ÇÖZME SÜRECİNİN İNCELENMESİ
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Burcu B.
6. sınıf matematik öğretim programıyla bütünleştirilmiş değerler eğitiminin yaratıcı drama yöntemiyle etkililiğinin incelenmesi
Eğitim Bilimleri Temel Alanı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi  
Hakemli , ACAR ESİN,ALKOÇ SAYAN AYŞE NUR,ÖZSOY NESRİN , AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİ BİR ÖĞRENCİYE SAAT KAVRAMINI NASILÖĞRETEBİLİRİZ?How Can We Teach the Hour Concept to a Student Who has MentallyDisabled?,12,2019
Hakemli , DİLEK AYLİN,ÖZSOY NESRİN , PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER ALGILARI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ,12,2019
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,AKKAYA YILDIZ,ERAY FATMA,UMURBEK MERVE,GÜÇLÜ MURAT,TOSUN TUĞBA , “Obtaining of Helpfulness Value in the Secondary Education Mathematics Curriculum by Creative Drama Activities”.,,2018
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,burcu BOZTÜRK MACİT,Akkaya Yıldız,Pınar Melike KARATAŞ , EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHODON GEOMETRY TEACHING,11,2018
Hakemli , Ayşe Nur ALKOÇ SAYAN,ÖZSOY NESRİN , THE PERCEPTION ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING TECHNOLOGYUSE IN MATHS TEACHING: A CASE OF EFELER DISTRICT,3,2018
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,ÖZYER SİNAN , CREATIVE DRAMA AND EXAMPLE OF ACTIVITY PLAN IN STEM,4,2018
Hakemli , ÇAVUŞOĞLU GÜLER,ÖZSOY NESRİN , SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSi KONULARINA iLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ,3,2018
Hakemli , ÇAVUŞOĞLU GÜLER,ÖZSOY NESRİN , Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Konularına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Artvin ve Aydın İli Örnekleri,3,2018
Hakemli , ÖZSOY NESRİN , STEM ve Yaratıcı Drama/ STEM and Creative Drama,12,2017
Hakemli , ÖZTÜRK ADİL ADNAN,ÖZSOY NESRİN,AKAR VURAL RUKEN,BAYSAN SULTAN , Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Bölümlerine İlişkin Algılarının Karşılaştırmalı Perspektiften İncelenmesi,12,2017
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,KEMANKAŞLI NURAN , Ortaögretim Ögrencilerinin Çember Konusundaki Temel Hatalari ve Kavram Yanilgilari,10,2004
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,özyer sinan,Akdeniz Nesibe,Alkoç Ayşenur , An Exampleof Prepared-Planned Creative Drama in Second Grade Mathematics Education,8,2017
Hakemli , özyer sinan,ÖZSOY NESRİN , ÖZEL EĞİTİM ALANINA GEÇİŞ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SAYI ÖĞRETİMİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI.INVESTIGATION OF TEACHING METHODS ON NUMBERS USED BY SPECIAL EDUCATION TEACHERS WHO HAS PRIMARY SCHOOL TEACHING DEGREE,,2017
Hakemli , ÖZDEMİR EMİNE,ÜZEL DEVRİM,ÖZSOY NESRİN , An Investigation of Teachers’ Views on Applicability of Modeling in Mathematics Courses,5,2017
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,Kemankaşlı Nuran , Misconception and Main Errors of Secondary Education in Circle Subjec/ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEMBER KONUSUNDAKİ TEMELHATALARI VE KAVRAM YANILGILARI,10,2004
Hakemli , YILDIZ İKİKARDEŞ NAZLI,ÖZSOY NESRİN , The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Student Achievement in Mathematics Teaching 7th Class of Primary School,7,2004
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,ERGÜNEŞ YALÇIN , Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanındaki Eğitim-Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki Değerlendirmesi,5,2008
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,Uzel Devrim,Okçu Aydın , Bote Bölümünün Öğrencileri ile İmo Öğrencilerinin Bölüme Girmeden önce Bilgisayar Konusundaki Hazır bulunuşlukları,10,2001
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,YILDIZ İKİKARDEŞ NAZLI , Matematik Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmenin Yeri ve Önemi”. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 43, sayı:512. Ağustos 2004. s:51-53. ISSN 1300-8366. Ankara.,8,2004
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,ÜZEL DEVRİM , Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. sınıf Matematik öğretiminde Öğrenci başarısına Etkisi,,2004
Hakemli , ÖZSOY NESRİN , Yaratıcı Dramanın Matematik Öğretiminde Bir Yöntem olarak Kullanılması,7,2003
Hakemli , KOÇAK ZEYNEP FİDAN,ÖZSOY NESRİN , Türkiye’de Kadının Matematik Hakkındaki Görüşleri”. Standard, Yıl:43, sayı:511. Temmuz 2004. s:26-29. ISSN 1300-8366. Ankara.,7,2004
Hakemli , ÖZSOY NESRİN , Yaratıcı Drama ve Köy Enstitüleri”. Yeniden İmece,8,2004
Hakemli , ÖZSOY NESRİN , Kavram Haritalarının ve Vee Diyagramlarının Fonksiyonlar Ünitesinin Öğretilmesinde ve Öğrenilmesinde Kullanılması,,2004
Hakemli , MARŞAP AKIN,ÖZSOY NESRİN , İnsan Kaynakları Yönetiminde Aktif Öğrenme ve Yaratıcı Dramadan Yararlanma,,2005
Hakemli , MARŞAP AKIN,ÖZSOY NESRİN , The Professional Effects of Mathematics and Mathematical Thinking on Managing Director Candidates”. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,,2006
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,Yüksel Sevgi , Matematik Öğretiminde Drama,4,2007
Hakemli , Aycan A,ÖZSOY NESRİN , Problem Çözümlerinde Aynı Yönlü Paralel Kuvvetlerin Özelliğinden Yararlanılması,3,2012
Hakemli , Yapıcı pınar,Yüceler H,ÖZSOY NESRİN , Matematik dersi ile diğer derslerin akademik Başarıları Arasındaki ilişkinin incelenmesi,8,2010
Hakemli , ÖZSOY NESRİN,Yağdıran Emine,Öztürk Gülay , Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Geometrik Düşünme Düzeyleri,,2004
Hakemli , ALDAN KARADEMİR ÇİĞDEM,ÖZSOY NESRİN , Düzey Dersliklerine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri,,2009
Hakemsiz , ÖZSOY NESRİN,Aşan Seçil , Matematik Öğretiminde Hacivat Karagöz Oyunu,6,2008
Hakemli , ÖZSOY NESRİN , İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması,12,2003
Uluslararası , Özet bildiri , DİLEK AYLİN,ÖZSOY NESRİN,EUREFE’19,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZSOY NESRİN,ANGIN Nevzat,burcu BOZTÜRK MACİT,UBEST 2019,15.11.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZSOY NESRİN,kınalı gökhan,akkaya yıldız,umurbek merve,ISSRA,31.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZSOY NESRİN,akkaya yıldız,ÖZPINAR FİGEN,umurbek merve,INTE-ITICAM-IDEC 2018 International Conference on New Horizons in Education,01.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,Macit Burcu Boztürk,Karataş Pınar Melike,Akkaya Yıldız,ICMME 2018,26.06.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZSOY NESRİN,Akkaya Yıldız,Eray Fatma,Umurbek Merve,Güçlü Murat,Tosun Tuğba,ICMME 2018,
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,Akkaya Yıldız,ICMME 2018,29.06.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , DİLEK AYLİN,ÖZSOY NESRİN,ERTE Congress. II. International Education Research and Teacher Education Congress,
Uluslararası , Özet bildiri , ÇAVUŞOĞLU GÜLER,ÖZSOY NESRİN,ICEMST 2018 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONIN MATHEMATICS, SCIENCE TECNOLOGY,20.04.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZSOY NESRİN,ÖZYER Sinan,BOZTÜRK MACİT Burcu,TEKELİOĞLU Mehmet,STEMES,05.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ÇAVUŞOĞLU GÜLER,ÖZSOY NESRİN,ICEMST 2018 - International Conference on Education in Mathematics, Science Technology,20.04.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ÇAVUŞOĞLU GÜLER,ÖZSOY NESRİN,ICRES 2018 - International Conference on Research in Education and Science,20.04.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÇAVUŞOĞLU GÜLER,ÖZSOY NESRİN,ICRES 2018 - International Conferenceon Research in Education and Science,20.04.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU,02.12.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÇAVUŞOĞLU GÜLER,ÖZSOY NESRİN,c International Conference on Education in Mathematics, Science Technology.,21.05.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , PAŞALI ATMACA SİBEL,ÖZSOY NESRİN,KARACA EMEL,Ukranian Conference on Applied Mathematics,30.09.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,NESİBE AKDENİZ,AYŞENUR ALKOÇ,SİNAN ÖZYER,2.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ,01.10.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,ayşenur alkoç,2. uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kongresi 2017,28.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , Sibel Paşalı Atmaca,ÖZSOY NESRİN,Karaca Emel,UCAM-2017 ukrainian conference on applied mathematics,28.09.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,Çakır yunus,Caucasian MathematicsConference II(CMC-II),24.08.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , ÖZSOY NESRİN,KOÇAK ZEYNEP FİDAN,engin ismail,engin Ayşe,Akademik Bilişim'07-IX,15.03.2007 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , ÖZSOY NESRİN,Yiğit özge,genç galip,HATİPOĞLU VEYSEL FUAT,BERKTAŞ MUSTAFA KEMAL,özdemir erhan,Gök Funda,Akademik Bilişim’xx09,15.02.2009 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , UYSAL ÖZGE,ÖZSOY NESRİN,YOLAY ARZU LEMAN,III.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH,04.05.2011
Ulusal , Tam metin bildiri , ELİTOK KESİCİ AYŞE,ÖZSOY NESRİN,ŞENÇİÇEK SİNAN,Kesici Maksut,EĞİTİM DOĞASINDA ARTVİN SEMPOZYUMU,31.05.2012
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,ÖZTÜRK ADİL ADNAN,DOĞANYILMAZ GÖZDE,HAWAII INTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES,02.06.2010
Uluslararası , Tam metin bildiri , ECZACININ FATMA,ÖZSOY NESRİN,ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA SEMPOZYUMU,18.06.2011
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,KOÇAK ZEYNEP FİDAN,PAŞALI ATMACA SİBEL,V. Congress of the TURKIC wORLD mATHEMATİCİANS,05.06.2014
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,Eczacını Fatma,KOÇAK ZEYNEP FİDAN,ÖZPINAR FİGEN,New Horizons in Education,01.06.2011
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,Trabzon-Tiflis Sanat Köprüsü. Uluslararası Dostluk Sergisi ve Çalıştayı,Trabzon-Tiflis Sanat Köprüsü. Uluslararası Dostluk Sergisi ve Çalıştayı,15.09.2011
Uluslararası , Özet bildiri , ACAR ESİN,ÖZSOY NESRİN,Yılmaz Ayşen,4th World Conference On Educational Sciences (WCES-2012) University of Barcelona, Barcelona – Spain,01.02.2012
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,ŞENÇİÇEK SİNAN,I. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu,,15.04.2012
Ulusal , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,ÖZTÜRK ADİL ADNAN,Bayramoğlu Alev çelik,Türk Bilgisayar ve matematik Eğitimi Sempozyumu-3,10.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , Özyer Sinan,ÖZSOY NESRİN,Higher Education Training Research and Applications Congress. YEAUK 2017.,22.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , çakır yunus,ÖZSOY NESRİN,2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering sciences-CMES2017,22.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÇAVUŞOĞLU GÜLER,ÖZSOY NESRİN,INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE TECHNOLOGY (ICEMST 2017),17.05.2017
Ulusal , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,sibel paşalı atmaca,KOÇAK ZEYNEP FİDAN,14. matematik sempozyumu,
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZSOY NESRİN,altındal ilker,berkay çakır,özkaya barış,koçak zeynep fidan,2015 IDEAL CONFERENCE AMASYA,
Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İLKOKUL İKİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİNDEYAPILANDIRILMIŞ VE GELENEKSEL EVÖDEVLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİKBAŞARILARINA VE ÖDEVE YÖNELİKTUTUMLARINA ETKİSİ,BELET ARZU,ÖZSOY NESRİN,A. Kadir Sönmez,2020,Birinci Basım / First Edition • © MART 2020ISBN • 978-625-7912-06-8 Erişim Linki
Eğitim Bilimler. Alanında Araştırma Makaleleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSLERİNDE MOBİL ÖĞRENMENİN KULLANIMINA İLİŞKİNÖĞRENCİ TUTUMLARINAYÖNELİK ÖLÇEKGELİŞTİRME ÇALIŞMASI,ÖZSOY NESRİN,ÇAKIR YUNUS,Muhammet Baki MİNAZ, Meral SERT AĞIR,2019,978-625-7958-24-0 Erişim Linki
Eğitim Bilimler. Alanında Araştırma Makaleleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ORTAÖĞRETİM 9. SINIFMATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GERÇEKÇİ MATEMATİKEĞİTİMİ YAKLAŞIMININBAŞARI, TUTUM VE KALICILIK ÜZERİNDEKİETKİSİNİN İNCELENMESİ,AKKAYA YILDIZ,ÖZSOY NESRİN,i Muhammet Baki MİNAZ, Meral SERT AĞIR,2019,978-625-7958-24-0 Erişim Linki
EĞİTİM BİLİMLERİ Alanında Yeni Ufuklar 2019(10) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YARATICI DRAMA İLE MATEMATİK TARİHİNE BİRYOLCULUK,ÖZSOY NESRİN,Çelik Bayramoğlu Alev,Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ,2019,978-605-7749-08-6 Erişim Linki
EĞITIM BILIMLERI ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pedagojik Formasyon Proğramına Katılan İİBF Mezunu Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği.,DİLEK AYLİN,ÖZSOY NESRİN,Prof. Dr. Yıldız Karagöz YEKE Doç. Dr. Tarkan YAZICI Dr. Onur HAYIRLI,2018,978-605-288-783-7.
Education policy and research. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Examination of the Reasons for the Preference of Teacher Candidates for the Mathematics Teaching Program: Aydın Case,ÖZSOY NESRİN,Kınalı GÖKHAN,akkaya yıldız,Umurbek Merve,Arslan, H., Dorczak, R., Alina-Andreea, D. U.,2018,978 - 83 - 65688 - 35 - 4 (
matematik oyunları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,menderes akdağ,ÖZSOY NESRİN,Akdağ Menderes, Özsoy Nesrin,2015,978-605-66114-0-7
Matematik Öğretiminde Alternatif Etkinlikler”Yaratıcı Drama Uygulamaları” , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),http://hdl.handle.net/11607/46,ÖZSOY NESRİN,,2010,978-975-8254-42-1
T.C.BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİT.C.BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
EFMED , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,ORİGAMİ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED) , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik,
T.C.BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİT.C.BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,Fen Eğitimi,ilköğretim
NEF_EFMED ((NFE-EJSME) ISSN: 1307-6086 Necatibey Eğitim fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Fen Eğitimi
balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi,