Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Doç.Dr.
FİGEN SEVİL KİLİMCİ

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı


1994-1996 Önlisans Celâl Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü İnşaat Pr.
1998-2004 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
2004-2006 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (Veteriner) (Yl) (Tezli)
2006-2012 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (Dr) (Veteriner)
İngilizce 2017  YÖKDİL 71.25
2005-2019 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
2019-2021 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
2021- DOÇENT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Cennet D.
Felis (Filis Domesticus) uzun kemiklerinde büyüme plaklarının morfometrik değerlendirilmesi
2017-2018-Lisans Yaban ve Süs Hayvanları Anatomisi
2017-2018-Lisans Anatomi 2
2017-2018-Lisans Anatomik Model Hazırlama Teknikleri
2017-2018-Lisans Anatomi-1
2019-2020-Doktora Solunum sistemi
2019-2020-Yüksek Lisans Lokal Anestezi bölgelerinin seçim Yerleri ve topografileri
2019-2020-Yüksek Lisans Kanatlı HAyvan Anatomisi
2019-2020-Yüksek Lisans SEMİNER
2019-2020-Lisans YABAN VE SÜS HAYVANLARI ANATOMİSİ
2019-2020-Lisans ANATOMİ 2
2019-2020-Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri
2019-2020-Yüksek Lisans Görüntüleme Yöntemlerinde Temel Anatomik Yaklaşım
2019-2020-Yüksek Lisans İskelet ve Model Hazırlama Yöntemleri
2019-2020-Yüksek Lisans Diseksiyon Teknikleri
2019-2020-Lisans ANATOMİ-1
2019-2020-Lisans ANATOMİK MODEL HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
2020-2021-Lisans VET506 - Temel Bilim Mesleki Uygulamaları
2020-2021-Doktora VAN605 - Dolaşım Sistemi ve Endokrin Bezler
2020-2021-Yüksek Lisans VAN540 - Araştırma ve Yayın Etiği
2020-2021-Yüksek Lisans VAN522 - Vücut Bölgeleri II: Boyun
2020-2021-Yüksek Lisans UZM702 - Uzmanlık Alan Dersi II
2020-2021-Yüksek Lisans TEZ702 - Tez Çalışması II
2020-2021-Lisans Yaban ve süs hayvanları anatomisi
2020-2021-Lisans Anatomik Model Hazırlama Teknikleri
2020-2021-Lisans Anatomi 1
2020-2021-Yüksek Lisans Kulak Bölgesi Anatomisi
2020-2021-Yüksek Lisans Uzmanlık alan dersi
2020-2021-Yüksek Lisans Tez ÇAlışması
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Anatomisi   
Animal Health, Production and Hygiene , Dergi , Yrd. Editör,2020
ADÜ BAP VTF 17053 nolu Proje Sıcak havalarda soğutulmuş tünek kullanımı ve altlık kalınlığının etlik piliçlerde performans, karkas özellikleri ve refah durumu üzerine etkileri.
Soğutulmuş tünek uygulaması ve altlık kalınlığının hayvanların performans parametreleri (canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, ölüm oranı) ve kesim ve karkas özellikleri (kesim ağırlığı, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları, bazı karkas parça ağırlıkları ve oranları), göğüs ve but eti kalite özellikleri (pH, renk, su ve pişirme kaybı, protein, kül, yağ ve rutubet içeriği) üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. , 22.09.2017
Ortopedik Araştırmalar İçin Model Olarak Kullanılan Koyun Keçi veTavşanda Arka Bacak Uzun Kemiklerinin Morfometrik ve Biyomekanik Özellikleri
Ortopedik Araştırmalar İçin Model Olarak Kullanılan Koyun Keçi veTavşanda Arka Bacak Uzun Kemiklerinin Morfometrik ve Biyomekanik Özellikleri , 01.09.2015
Etlik Piliçlerde Aydınlatma süresi ve ışık şiddetinin performans stres bazı refah göstergeleri ile karkas özellikleri üzerine etkileri
Etlik Piliçlerde Aydınlatma süresi ve ışık şiddetinin performans stres bazı refah göstergeleri ile karkas özellikleri üzerine etkileri , 24.03.2014
Büyüme Döneminde Uzun Kemiklerin Rotasyonel Deformiteleri Geçici Epifiz Durdurma Tekniği ile Düzeltilebilir mi Deneysel Bir Çalışma
Büyüme Döneminde Uzun Kemiklerin Rotasyonel Deformiteleri Geçici Epifiz Durdurma Tekniği ile Düzeltilebilir mi Deneysel Bir Çalışma , 04.11.2013
Köpeklerde temporal kemiğin pars tympanica sındaki morfolojik varyasyonların değerlendirilmesi
Köpeklerde temporal kemiğin pars tympanica sındaki morfolojik varyasyonların değerlendirilmesi , 01.09.2013
Köpek proksimal femur geometrisinin iki ve üç boyutlu görüntülerde incelenmesi
Köpek proksimal femur geometrisinin iki ve üç boyutlu görüntülerde incelenmesi , 01.09.2011
Köpek koyun tavşan uzun kemiklerinin kesitlerinde atalet momenti hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması
Köpek koyun tavşan uzun kemiklerinin kesitlerinde atalet momenti hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması , 01.09.2010
Köpek femur unun iki ve üç boyutlu görüntülerinde geometrik özelliklerin değerlendirilmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile biyomekanik analizi
Köpek femur unun iki ve üç boyutlu görüntülerinde geometrik özelliklerin değerlendirilmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile biyomekanik analizi , 01.09.2008
Tavşan femur unun morfometrik ve biyomekanik özellikleri üzerine ovariektominin etkisi
Tavşan femur unun morfometrik ve biyomekanik özellikleri üzerine ovariektominin etkisi , 01.09.2005
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Programı
Ratların lenf yumrularının morfolojik ve topografik olarak incelenmesi , 01.09.1999