Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
SERDAR ÜNAL

Fen-edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı


2000-2004 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Pr.
2004-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji (Yl) (Tezli)
2008-2013 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji (Dr) (Pamukkale Üniv. Ortak)
İngilizce 2006  ÜDS 73.750
2006-2013 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
2013- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
2019- DOÇENT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
2015- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi


Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Rıdvan K.
Dijital Çağın Yurttaşlarında Siyasal İçerikli Bilgi Arayışı, İçerik Teyidi ve Bayağılaşma
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yelda Ç.
Gençlere yönelik ayrımcı söylem ve pratiklerin yaşa dayalı görünümleri
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Gizem B.
Dijital çağda genç kuşağın bilgiyle ilişkisi: Parçalanma, belirsizlik, seçicilik ve maruz kalma
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Duygu A.
Siyasal aidiyetler çerçevesinde bireylerin nüfus ve evlilik kurumuna ilişkin yargıları
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fatima D.
Yabancı ile bir arada yaşama ve ötekileştirme: Mardin halkının bakışından Suriyeli sığınmacılar
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Damla Ç.
Kültürel bir grup olarak Makedonya göçmenleri: Çoklu-kimlikler ve aidiyetler (Manisa örneği)
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Rıdvan K.
Post-truth dönemde siyasal içerikli bilgi arayışı, içerik teyidi ve sinizm
2013-2014-Yüksek Lisans SOSY512 Etnisite ve Kimlik
2013-2014-Lisans SOS-486 Bitirme Çalışması II
2013-2014-Lisans SOS-426 Türkiyenin Güncel Sorunları
2013-2014-Lisans SOS416 Mesleki Yabancı Dil VI
2013-2014-Lisans SOS-320 Sağlık Sosyolojisi
2013-2014-Lisans SOS240 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri
2013-2014-Lisans ISB218 Antropoloji
2014-2015-Yüksek Lisans SOSY540 Dünya’da ve Türkiye ’de Demografi ve Nüfus Dinamikleri
2014-2015-Lisans SOS-486 Bitirme Çalışması II
2014-2015-Lisans SOS-426 Türkiye’nin Güncel Sorunları
2014-2015-Lisans SOS-338 Sosyolojide Mesleki Yabancı Dil IV
2014-2015-Lisans SOS-320 Sağlık Sosyolojisi
2014-2015-Lisans SOS-242 Sosyolojide Mesleki Yabancı Dil II
2014-2015-Lisans SOS-240 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri
2014-2015-Yüksek Lisans SOSY543 Sosyal Medya ve Sanal Cemaatler: Ağ Toplumu Tartışmaları
2014-2015-Yüksek Lisans SOSY512 Etnisite ve Kimlik
2014-2015-Lisans SOS-485 Bitirme Çalışması I
2014-2015-Lisans SOS-477 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
2014-2015-Lisans SOS-383 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
2014-2015-Lisans SOS-347 Kimlik ve Kültür Tartışmaları
2014-2015-Lisans SOS-345 Sosyolojide Mesleki Yabancı Dil III
2014-2015-Lisans SOS-241 Siyasal İletişim Tartışmaları
2014-2015-Lisans SOS-237 Sosyolojide Mesleki Yabancı Dil I
2014-2015-Lisans SOS-152 Güncel Siyaset Kavramları
2015-2016-Yüksek Lisans SOS-555 Sağlık, Hastalık ve Toplum
2015-2016-Yüksek Lisans SOSY543 Sosyal Medya ve Sanal Cemaatler: Ağ Toplumu Tartışmaları
2015-2016-Lisans SOS-486 Bitirme Çalışması II
2015-2016-Lisans SOS-426 Türkiye’nin Güncel Sorunları
2015-2016-Lisans SOS-320 Sağlık Sosyolojisi
2015-2016-Lisans SOS-272 Sosyolojinin Temel Kavramları
2015-2016-Lisans SOS-240 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri
2015-2016-Yüksek Lisans SOSY542 Kimlik, Bellek ve Kültür Tartışmaları
2015-2016-Yüksek Lisans SOSY541 Sosyolojik Düşünme, Kurgulama ve Yazma Teknikleri
2015-2016-Lisans SOS-485 Bitirme Çalışması I
2015-2016-Lisans SOS-383 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
2015-2016-Lisans SOS-347 Kimlik ve Kültür Tartışmaları
2015-2016-Lisans SOS-241 Siyasal İletişim Tartırşmaları
2015-2016-Lisans SOS-232 Sosyolojide Mesleki Yabancı Dil I
2015-2016-Lisans SOS-152 Güncel Siyaset Kavramları
2016-2017-Doktora SOSY-602 Kimlik ve Aidiyet Tartışmaları
2016-2017-Yüksek Lisans SOSY-555 Sağlık, Hastalık ve Toplum
2016-2017-Yüksek Lisans SOSY-542 Kimlik, Bellek ve Kültür Tartışmaları
2016-2017-Lisans SOS-486 Bitirme Çalışması II
2016-2017-Lisans SOS-426 Türkiye’nin Güncel Sorunları
2016-2017-Lisans SOS-320 Sağlık Sosyolojisi
2016-2017-Lisans SOS-240 S.B. Araştırma Teknikleri
2016-2017-Doktora SOSY604 Modern Sonrası Toplumda Din ve Sekülerleşme
2016-2017-Yüksek Lisans SOSY-552 Türkiye’nin Yerel ve Küresel Güncel Sorunları
2016-2017-Yüksek Lisans SOSY543 Sosyal Medya ve Sanal Cemaatler: Ağ Toplumu Tartışmaları
2016-2017-Lisans SOS-485 Bitirme Çalışması I
2016-2017-Lisans SOS383 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
2016-2017-Lisans SOS-347 Kimlik ve Kültür Tartışmaları
2016-2017-Lisans SOS-241 Siyasal İletişim Tartışmaları
2016-2017-Lisans SOS-152 Güncel Siyaset Kavramları
2016-2017-Yüksek Lisans SOSY-541 Sosyolojik Düşünme, Kurgulama ve Yazma Teknikleri
2017-2018-Lisans SOS-485 Bitirme Çalışması I
2017-2018-Lisans SOS-347 Kimlik ve Kültür Tartışmaları
2017-2018-Lisans SOS-241 Siyasal İletişim Tartışmaları
2017-2018-Lisans SOS-228 Alan Araştırması
2017-2018-Lisans SOS-152 Güncel Siyaset Kavramları
2017-2018-Doktora SOSY604 Modern Sonrası Toplumda Din ve Sekülerleşme
2017-2018-Yüksek Lisans SOSY-555 Sağlık, Hastalık ve Toplum
2017-2018-Yüksek Lisans SOSY543 Sosyal Medya ve Sanal Cemaatler: Ağ Toplumu Tartışmaları
2017-2018-Yüksek Lisans SOSY-542 Kimlik, Bellek ve Kültür Tartışmaları
2017-2018-Lisans SOS-486 Bitirme Çalışması II
2017-2018-Lisans SOS-426 Türkiye’nin Güncel Sorunları
2017-2018-Lisans SOS-320 Sağlık Sosyolojisi
2017-2018-Lisans SOS-240 S. B. Araştırma Teknikleri
2017-2018-Doktora SOSY602 Kimlik ve Aidiyet Tartışmaları
2017-2018-Yüksek Lisans SOSY-552 Türkiye’nin Yerel ve Küresel Güncel Sorunları
2017-2018-Yüksek Lisans SOSY-541 Sosyolojik Düşünme, Kurgulama ve Yazma Teknikleri
2018-2019-Lisans SOS-240 S.B. Araştırma Teknikleri
2018-2019-Doktora SOSY-621 Dijital Toplumda Bilgi, İletişim ve Entelektüalizm Tartışmaları
2018-2019-Doktora SOSY-608 Siyasal Parti Üyeliği ve Aktivizmi Tartışmaları
2018-2019-Yüksek Lisans SOSY-552 Türkiye’nin Yerel ve Küresel Güncel Sorunları
2018-2019-Lisans SOS-485 Bitirme Çalışması I
2018-2019-Lisans SOS-347 Kimlik ve Kültür Tartışmaları
2018-2019-Lisans SOS-241 Siyasal İletişim Tartışmaları
2018-2019-Lisans SOS-228 Alan Araştırması
2018-2019-Doktora SOSY-602 Kimlik ve Aidiyet Tartışmaları
2018-2019-Yüksek Lisans SOSY-555 Sağlık, Hastalık ve Toplum
2018-2019-Yüksek Lisans SOSY-542 Kimlik, Bellek ve Kültür Tartışmaları
2018-2019-Yüksek Lisans SOSY-541 Sosyolojik Düşünme, Kurgulama ve Yazma Teknikleri
2018-2019-Lisans SOS-486 Bitirme Çalışması II
2018-2019-Lisans SOS-426 Türkiye’nin Güncel Sorunları
2018-2019-Lisans SOS-320 Sağlık Sosyolojisi
2018-2019-Lisans SOS-152 Güncel Siyaset Kavramları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Sosyoloji Gençlik Sosyolojisi Kültür Sosyolojisi 
Hakemli , ÜNAL SERDAR,Avcı Duygu , Kolektiviteden Bireyciliğe Geçiş: Aile ve Evlilik Kurumuna Dair Değişen Göstergeler ve Kaygılar,10,2019
Hakemli , ÜNAL SERDAR , A Qualitative Study of Young People’s Political Acts in the Digital World: Democracy, Freedom and its Limits,3,2019
Hakemli , ÜNAL SERDAR , 21. Yüzyılın Yeni Bilgi Erişim Çevreleri Tehdit mi Fırsat mı? Dijital Yerli Gençlerde Aşırı Bilgi Yükü ve Kaygısı,12,2018
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Irksal Temelli Ayrımcılığın Yeni Görünmez Yüzü: Kültürel Karşılaşmalar ve Mikro-Saldırganlıklar,11,2018
Hakemli , ÜNAL SERDAR , The Meaning Crisis of Youth in A World of Risky Strangers: Mental Disorders and Suicides,9,2018
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Düşük Maliyetli Alternatif Siyasal Katılım Biçimi: ‘90 Sonrası Genç Kuşağın Siyasal Kayıtsızlığı Mit Mi Gerçek Mi?,7,2018
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Genç Nesilde Ötekileştirmenin Dijital Yüzü: Nezaket Dışı Siyasal Değer Yüklü Paylaşımlar ve Kutuplaşma,8,2018
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Kişilerarası Gönüllü Dijital Gözetim ve Gençlik: Gündelik İlişkilere Yansımaları Bağlamında Siyasal ve Dinsel Kimliklerin İfşası,12,2017
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Ağ Toplumunun Genç Yurttaşları: Dijital Sosyal Ortamların Siyasal Temelde Kullanımına Yönelik Karşıt Yaklaşımlar,7,2017
Hakemli , ÜNAL SERDAR,BİNAY BERİVAN , Signs of the feminization of sociology in Turkey: Transformation of gender composition and possible scenarios,5,2017
Hakemli , ÜNAL SERDAR,BİNAY BERİVAN , Statistical Profile of the Sociology Discipline in Turkish Higher Education System from a Historical Perspective,12,2016
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: Öteki Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi,12,2014
Hakemli , DEMİR GÜLSEN,ŞAHİN KADİR,ÜNAL SERDAR , Hızlı Bir Gelişme ve Kalkınma Süreci İçinde Yer Alan Turizm Sektörünün Hâkim Olduğu Kuşadası nda Farklı İş Kollarında Çalışan Göçmenler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme,4,2007
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Sosyal Mekansal Siyasal Kümelenme Biçimi Olarak İzmir Kentinde Balkan (Rumeli) Kimliği,7,2012
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Kimliğin Tarihsel ve Kültürel Ortak İnşası: Türkiye de Balkan (Rumeli) Göçmenleri,8,2012
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,11th International Congress of Social Sciences with Current Research,15.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,11th International Congress of Social Sciences with Current Research,15.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,DOĞAN FATIMA,5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019),01.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019),01.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES-2019),15.09.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES-2019),15.09.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,2nd International Congress on New Horizons In Education And Social Sciences (ICES-2019),15.09.2019
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNAL SERDAR,International Conference on Emprical Economics and Social Science, ICEESS’2018,01.09.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,International Congress on Political, Economic and Social Studies, 5th ICPESS,,24.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,International Congress on Political, Economic and Social Studies, 5th ICPESS,24.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, USBS,,26.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, USBS,26.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,International Congress on Political, Economic and Social Studies, 4th ICPESS,08.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,BAYHAN GİZEM,International Congress on Political, Economic and Social Studies, 4th ICPESS,08.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,ÇÜÇEN ÖKE YELDA,International Conference on Emprical Economics and Social Science, ICEESS’2018,01.09.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNAL SERDAR,5rd International Conference on Social Sciences and Education Research, ICSER,,30.04.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNAL SERDAR,5rd International Conference on Social Sciences and Education Research, ICSER,30.04.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNAL SERDAR,DELİBAŞ KAYHAN,ESA, 13th Conference of the European Sociological Association,29.12.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNAL SERDAR,XIV. ECSBS (European Conference on Social and Behavioral Sciences), IASSR,01.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNAL SERDAR,XIV. ECSBS (European Conference on Social and Behavioral Sciences), IASSR,01.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNAL SERDAR,3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, ICSER,20.05.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNAL SERDAR,3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, ICSER,20.05.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNAL SERDAR,2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD,15.06.2017
Uluslararası , , ÜNAL SERDAR,VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR,
Ulusal , Tam metin bildiri , BİNAY BERİVAN,ÜNAL SERDAR,VIII.Ulusal Sosyoloji Kongresi,11.09.2017 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , DELİBAŞ KAYHAN,ÜNAL SERDAR,VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi,12.12.2013 Erişim Linki
Ulusal , , ÜNAL SERDAR,DEMİR GÜLSEN,VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi,
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 4 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hayat Tarzları Üzerinden Kimliğin Bayraklaştırılması: Ötekileştirmenin Mekansal Tezahürleri,ÜNAL SERDAR,Orhan Çoban Ali Erbaşı Enderhan Karakoç Fehmi Karasioğlu,2019,978-605-7631-26-8
Social Science I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),How Our Relationship with the Information Has Changed in the Digital World? An Empirical Study on Pragmatic Attitudes of Youth,ÜNAL SERDAR,BAYHAN GİZEM,Aslan Cahit, Aydoğmuş Ördem Özlem,2019,978-605-258-301-2
People’s Movements in the 21st Century - Risks, Challenges and Benefits , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The New Actors of International Migration: A Comparative Analysis of Foreign Students’ Experiences in a Medium-Sized City in Turkey,ÜNAL SERDAR,Ingrid Muenstermann,2017,978-953-51-2923-3 Erişim Linki
Sosyolojik Araştırma Pratiği - Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi , Kitap Tercümesi , Tümü,,ÜNAL SERDAR,Levent Ünsaldı,2015,978-6058446625
Ege de Bir Köy Çomakdağ Kızılağaç Üzerine Sosyal ve Kültürel Bir Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Tümü,,DEMİR GÜLSEN, ÜNAL SERDAR,,2005,975-585-508-4
e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji,
International Journal of Human Sciences , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji,
Mukaddime , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji,
Ethnic and Racial Studies , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji,
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji,